Vei

Vi tilbyr alle tjenester innen veivedlikehold inkludert:

  • Rensk av grøfter
  • Utskifting av stikkrenner
  • Rensk og slamsuging av kummer og oppsamlingsbasseng
  • Rensk av stikkrenner 
  • Kamereainspeksjon av stikkrenner
  • Beising, maling og oljing av støyskjermer
  • Fjerning og overmaling av tagging og graffiti

Vi dekker et stort geografisk område og tilbyr våre tjenester i Romerike, Oslo, Asker, Bærum, Drammen, Kongsberg, Hønefoss og Nordre Follo.

Kontakt oss

Ønsker du vite mer om oss eller bestille én av våre tjenester? Legg inn din kontaktinformasjon her, så kontakter vi deg!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ønsker du vite mer om oss eller bestille én av våre tjenester?

Kontakt oss for en hyggelig og uforpliktende prat.

Kontakt oss