Grøntarealer

Vi vedlikeholder grøntarealer knyttet til vei og tilbyr blant annet skjøtsel av grøntarealer, bekjempelse av uønskede arter, vedlikehold av grasbakke og grasmark, skogrydning og kantslått.

Vi dekker et stort geografisk område og tilbyr våre tjenester i Romerike, Oslo, Asker, Bærum, Drammen, Kongsberg, Hønefoss og Nordre Follo.

Kontakt oss

Ønsker du vite mer om oss eller bestille én av våre tjenester? Legg inn din kontaktinformasjon her, så kontakter vi deg!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ønsker du vite mer om oss eller bestille én av våre tjenester?

Kontakt oss for en hyggelig og uforpliktende prat.

Kontakt oss