Bærekraft

Som én av markedets største aktører er Vaktmesterkompaniet sitt ansvar bevisst. I 90 år har vi jobbet tett på elementene og med lokalmiljøet, og vi har sett hvordan byen har vokst og sesongene har forandret seg. På vegne av våre nåværende og fremtidige kunder, våre ansatte og våre samarbeidspartnere ønsker vi å være en ansvarlig samfunnsaktør. Derfor har vi valgt ut tre av FN sine bærekraftsmål som vi vil satse tungt på i årene som kommer.

FN bærekraftsmål 8: anstendig arbeid og økonomisk vekst

Å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

FN anslår at omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at de ikke kan leve av lønnen sin. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet vil derfor være en stor utfordring for land i hele verden. Også Vaktmesterkompaniet har satt seg som mål å skape en rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Vi vil jobbe for å inkludere flere unge i arbeidsmarkedet, blant annet gjennom flere lærlingplasser.

Vi vil jobbe for å øke andelen kvinner på vår arbeidsplass. I tillegg vil vi jobbe mot et tryggere og mer uforutsigbart arbeidsliv gjennom å satse tungt på HMS og kvalitet.

Ansatte i Vaktmesterkompaniet som jobber med å stelle et blomsterbedd
Flere ansatte i Vaktmesterkompaniet som jobber med ulike oppgaver

FN bærekraftsmål 9: industri, innovasjon og infrastruktur

Å bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

Infrastruktur er bærebjelken i samfunnet vårt, og en bærekraftig utvikling krever investeringer i både energi, transport vanningssystemer og informasjonsteknologi.

Vaktmesterkompaniet satser tungt på å fornye maskinparken sin med gassdrevne lastebiler og elektriske varebiler, hjullastere og gravemaskiner. Vi utvikler også egen software som hjelper oss til å legge mer effektive ruter med mindre transporttid og dermed mindre forurensning.

FN bærekraftsmål 13: stoppe klimaendringene

Å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Klimaendringer er en utfordring som ikke kjenner landegrenser. For å begrense klimaendringene må vi derfor tenke globalt, men handle lokalt.

Vaktmesterkompaniet ønsker å redusere sitt fotavtrykk gjennom å vektlegge bærekraft i alle ledd og avdelinger. Derfor utarbeider vi handlingsplaner som tar bærekraft med inn i alle møterom, beslutningsprosesser, prosjekter og oppdrag.

En spylebil som spyler asfalten foran slottet i Oslo