Trafikk

Vi hjelper å avvikle trafikken på en smidig måte når det pågår veiarbeid eller andre arrangementer, men også om det har oppstått en uforutsett hendelse som et ras eller en ulykke. Vi tilbyr sikring av arbeidsområder, langsgående sikring, bufferbil, manuell dirigering og utsetting av midlertidig trafikklys samt utskiftning og oppsetting av skilt. tillegg bistår vi vi med utarbeidelse av søknader for arbeidsvarslingsvedtak.

Vi dekker et stort geografisk område og tilbyr våre tjenester i Romerike, Oslo, Asker, Bærum, Drammen, Kongsberg, Hønefoss og Nordre Follo.

Kontakt oss

Ønsker du vite mer om oss eller bestille én av våre tjenester? Legg inn din kontaktinformasjon her, så kontakter vi deg!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ønsker du vite mer om oss eller bestille én av våre tjenester?

Kontakt oss for en hyggelig og uforpliktende prat.

Kontakt oss