En blid ansatt i Vaktmesterkompaniet

Lovens formål er å fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan vi arbeider med dette.

Vaktmesterkompaniet har stort fokus på ansvarlig innkjøp og vi har forpliktet oss til at vi alltid skal ivareta miljø, arbeidstakeres rettigheter, og at vi forholder oss til lover og forskrifter. Dette er innarbeidet i våre forretningsforhold til leverandørene våre og er en integrert del i våre etiske retningslinjer. Dette for å sikre ansvarlighet hos forretningsforbindelser og i hele vår leverandørkjede.

Vaktmesterkompaniet gjennomfører fortløpende aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeder, forretningspartnere og internt i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

OPPFØLGING AV OVERHOLDELSE

Vaktmesterkompaniet arbeider aktivt for å sikre ansvarlighet i vår virksomhet i forhold til arbeidet vi utfører, og vi har vi nedfelt krav og retningslinjer som vi stiller til egne ansatte og våre leverandører og forretningsforbindelser. Disse kravene og retningslinjene finnes i Leverandørens etiske retningslinjer.

Arbeidet med aktsomhetsvurdering gjøres ved at vi foretar regelmessige risikoanalyser av alle leverandører og samarbeidspartnere. De som defineres som høy-risiko inviteres til å gjøre egen-evaluering.

Aktsomhetsvurderingen gir i enkelte tilfeller grunnlag for nærmere oppfølging for å forsøke å stanse, redusere eller forebygge negative arbeidsforhold og uakseptabel ivaretakelse av menneskerettigheter. Ved negative funn vil det iverksettes tiltak for å rette opp, og forhindre gjentagelser. Vi ønsker å påvirke til forbedringer framfor å avslutte samarbeid.

Vaktmesterkompaniet’s kunder og samarbeidspartnere skal føle seg trygge på at våre varer og tjenester stammer fra bærekraftige leverandørkjeder.

Ved vår kartlegging av leverandørkjeder og forretningspartnere, vurderer vi etterlevelse av menneskerettigheter og ivaretakelse av anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og forretningspartnere. Vaktmesterkompaniet’s etiske retningslinjer ligger til grunn i alt arbeid vi utfører, og vi krever at våre samarbeidspartnere også forholder seg til disse. Vi har nulltoleranse ved alvorlige brudd på våre etiske retningslinjer.

OFFENTLIG REDEGJØRELSE 

Vaktmesterkompaniet redegjorde i henhold til kravet om offentliggjøring første gang i juni 2023. Vi har nå gjennomført en ny runde med et utvalg av våre leverandører, og basert på informasjonen vi har fått inn, har vi nå publisert en ny rapport for 2024.

Åpenhetsloven gir allmenheten rett til å be om informasjon om hvordan Vaktmesterkompaniet håndterer negative konsekvenser vedr. grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi legger til grunn FNs bærekraftsmål i dette arbeidet.Vaktmesterkompaniet ser loven som et velkomment bidrag til å sikre alle større virksomheter innsats for å gjøre livet bedre for mennesker over hele verden.

Ønsker du vite mer om oss eller bestille én av våre tjenester?

Kontakt oss for en hyggelig og uforpliktende prat.

Kontakt oss