Nye kontrakter og nye traktorer for Vaktmesterkompaniet

Rett før starten på årets vintersesong har Vaktmesterkompaniet skrevet flere nye rammeavtaler med Oslo Kommune. To av disse avtalene gjelder snørydding, strøing og vårfeiing på adresser i Oslo i regi av Oslobygg KF. For å øke kapasiteten og for å møte økende krav til miljø og bærekraft, har Vaktmesterkompaniet dessuten gått til innkjøp av totalt 48 helt nye traktorer.  

Tildelingen av kontraktene ble gjort gjennom en vurdering av pris, oppdragsforståelse og fokus på miljø og bærekraft i en åpen anbudskonkurranse. Vaktmesterkompaniet fikk full poengscore på flere områder og vil ta seg av vinterdriften av over halvparten av Oslobygg sin samlede eiendomsportefølje. Oslobygg KF er et kommunalt foretak eid av Oslo kommune og er én av landets største eiendomsforvaltere med mer enn 2,7 millioner kvadratmeter i porteføljen.

Vaktmesterkompaniet vil dermed ha ansvar for vinterdriften av over 200 barnehager i bydelene Frogner, Sagene, Sankthanshaugen, Grünerløkka, Gamle Oslo, Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Dessuten vil Vaktmesterkompaniet være ansvarlig for vinterdriften av nesten 40 sykehjem og over 50 omsorgsboliger, eldresentre, aktivitetshus og fritidsklubber. Gjennom disse avtalene vil Vaktmesterkompaniet årlig brøyte, strø og feiie over 400 adresser og 200.000 kvadratmeter. Avtalene vil strekke seg fra årets sesong til og med 2026. Dessuten vil vi fortsette vinterdrift av ytterligere 300 eiendommer for samme kunde.

Vaktmesterkompaniet har også valgt å gå til innkjøp av 48 helt nye traktorer med de mest miljøvennlige motorene på markedet. Dette inkluderer maskiner av merket Fendt, Kubota og Valtra. Disse er utstyrt med en dieseloksidasjonskatalysator, et partikkelfilter og en selektiv katalysator, noe som gjør at de er godt innenfor den nylig introduserte EU-utslippsreguleringen Stage V. Noen av traktorene vil dessuten kun være utstyrt med vinterdekk uten pigg for å få ned støynivå og oppvirvling av såkalt «svevestøv». De nye traktorene vil settes i oppdrag for Oslo kommune, Statens Vegvesen og våre private kunder.

I et stadig trangere bybilde vil disse traktorene være et godt kompromiss mellom styrke og smidighet. I tillegg vil de bidra til å oppnå Vaktmesterkompaniet sine bærekraftsmål og føre til et renere bymiljø. Med nye kontrakter og nye traktorer går Vaktmesterkompaniet vinteren og fremtiden i møte.