Ny snu- og holdeplass på Huk

I samarbeid med Oslo Kommune har Vaktmesterkompaniet lagt til rette for at flere kan reise kollektivt, gå og sykle til Huk på Bygdøy i Oslo. I tillegg har den trafikale situasjonen blitt forbedret ved å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten i området. Slik vil flere kunne benytte seg av et av Oslos mest populære badestrender. Det vil også gagne lokalbefolkningen som vil oppleve en bedre trafikkflyt på sommerens mest travle dager.

Prosjektet innebærte å etablere en snu- og holdeplass for bussene og å tydeliggjøre trafikkarealene for alle trafikantgrupper. Derfor holdeplassen oppgradert, ble det satt opp nye skilt, fortau og tydelig kryssing for gående, samt adskilte adkomster for buss og biler. Fortauet, gang- og sykkelveien ble også oppgradert, og det har blitt etablert en sykkelparkering med plass til over 200 sykler, inkludert mange flere bysykler. I tillegg ble det etablert ekstra ladeplasser for elbil og flere HC-parkeringsplasser. Prosjektet ble ferdigstilt i juni 2022.