Driftskontrakt Oslo-Gardermoen i samarbeid med Statens vegvesen

I konkurranse med tre andre entreprenører vant Vaktmesterkompaniet AS driftskontrakten for Oslo-Gardermoen, én av Norges mest krevende veidriftskontrakter. Dette er én av åtte kontrakter for driften av 3.500 kilometer riksvei – helt fra Haugesund i sør til Nordkapp i nord. 

Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør i Statens vegvesen understreket at Vaktmesterkompaniet har tatt på seg ei utfordrende oppgave:

«Driftskontrakten for riksvegene i Oslo-området krever større kapasitet og kompetanse enn det som er normalt for driftskontrakter andre steder i landet. Med den tette trafikken som er her, er det avgjørende for trafikkavviklingen at beredskapen fungerer godt. Med Vaktmesterkompaniets erfaring fra tidligere oppdrag for Statens vegvesen i hovedstadsområdet, føler jeg meg trygg på at dere vil håndtere også dette oppdraget på en god måte så trafikantene kommer seg enkelt og trygt fram.»

Kontrakten som inngikk 1. september 2021 skal bidra til en god reisehverdag for mange hundre tusen trafikanter i og rundt Oslo. Kontrakten omfatter full drift av alle riksveiene i Oslo samt E6 og E16 til Gardermoen, rv. 159 til Lillestrøm, rv. 226 og rv. 22 fra Hvam til Fetsund. Disse veiene forbinder hovedknutepunkter som Oslo Sentrum og Oslo Lufthavn Gardermoen og utgjør til sammen cirka 430 kilometer riksvei, hvorav over en fjerdedel er gang- og sykkelvei. I tillegg inngår drift av bygater som Dronning Eufemias gate og Ring 1. 

Veinettet i hovedstadsområdet har tett trafikk og består i hovedsak av flerfeltsveier som stiller høye krav til framkommelighet og trafikkavvikling til enhver tid. Enkelte strekninger har over 100 000 kjøretøy i snitt per døgn. I henhold til Statens Vegvesen sin kontraktstrategi for drift av riksveiene, så stiller også denne kontrakten strenge miljøkrav. Alle entreprenører skal ha miljøsertifisering og må rapportere om CO2-utslipp. I tillegg skal klima- og miljøvennlig drift belønnes, noe Vaktmesterkompaniet ønsker å satse tungt på. Denne kontrakten gjelder fram til høsten 2026, med en gjensidig opsjon på tre nye år. Kontrakten har en verdi på ca. 700 millioner kroner.