Driftskontrakt Drammensområdet i samarbeid med Statens vegvesen

I samarbeid med Statens vegvesen skal Vaktmesterkompaniet forvalte en driftskontrakt som skal sikre framkommelige og trygge riksveier i Drammensområdet fram til høsten 2027. Kontraktens oppstart var 1. september 2022.

Vaktmesterkompaniet har i flere år driftet veiene i Oslo og omegn for Statens vegvesen, og 1. september 2021 startet Vaktmesterkompaniet med drift av riksveiene mellom Oslo og Gardermoen. Med signeringen av Drammenskontrakten befester Vaktmesterkompaniet sin posisjon som driftsentreprenør for landets mest trafikkerte veier. I forbindelse med kontraktsigneringen uttalte Statens vegvesens divisjonsdirektør for Drift og vedlikehold, Bjørn Laksforsmo, at «våre riks- og europaveier i Drammensområdet er i de beste hender med Vaktmesterkompaniets kompetanse og erfaring». 

Laksforsmo påpekte også at driften av riksvegene i Drammen og omegn er både variert og krevende: «Kontrakten omfatter alt fra drift av motorveier og landeveier til bygater, gang- og sykkelveier, rasteplasser, tunneler og bruer. I tillegg stiller vi krav om tiltak mot luftforurensning i Drammen, Asker og Bærum. Her må entreprenøren gjennomføre systematisk feiing på noe av vegnettet hele året samt gjøre ekstra tiltak når det forventes høye konsentrasjoner av svevestøv.» 

Totalt omfatter Drammenskontrakten 340 kilometer vei, hvorav 290 kilometer er riksvei og rundt 50 er gang- og sykkelveg. Trafikkmengden på riksvegene varierer fra 350 til 84 400 biler i døgnet og innbefatter alt fra myke trafikanter til internasjonal transport. Kontrakten varer i fem år med mulighet for tre år forlengelse og kontraktsområdet omfatter kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hole, Kongsberg, Lier, Modum, Ringerike og Øvre Eiker. Riksveinettet innenfor Hole, Ringerike og Modum vil innlemmes i kontrakten fra 1. september 2023. 

I tillegg til at Statens vegvesens driftskontrakter skal bidra til at trafikantene kommer trygt og sikkert fram til planlagt tid, er Vegvesenet en pådriver for bedre miljø og tilrettelegger for bruk av ny teknologi. Statens vegvesen har derfor 

I denne kontrakten har det vært strenge miljøkrav i form av blant annet krav til miljøsertifisering og rapportering av drivstoff og energiforbruk. Vaktmesterkompaniet må derfor holde seg oppdatert om utviklingen av mer miljøvennlige alternativer til dagens materialer og metoder, og på eget initiativ fremme løsninger som kan bidra til en bedre miljøprofil.