facebook_pixel
Meny

Historikk

En forsiktig oppstart
Vaktmesterkompaniet ble etablert i de vanskelig 30 årene. Grunnleggeren Einar J. Aarstad hadde, som mange andre nordmenn, søkt lykken i Amerika. Etter noen år bestemte han seg for å returnere til Norge. Med seg tok han, i tillegg til skjoldet – som var inspirert av politiskjoldene i Detroit – også mange års erfaring fra et samfunn hvor salg av tjenester var langt mer fremtredende enn datidens Norge.

Med seg selv som eneste arbeidskraft startet Aarstad det som etter noen år skulle bli Vaktmesterkompaniet. I starten var det i hovedsak tjenester knyttet til bygningsfasader, tekniske installasjoner og resepsjon som ble levert, men etterhvert kom det ønsker om andre tjenester, herunder snømåking. Aarstad var blant de første som utviklet og produserte et snøskjær av metall. Selv om håndrydding fortsatt var den viktigste leveransen, arbeidet Aarstad ivrig med å utvikle løsninger for motorisert snørydding. Alternativene var mange med både motorsykkel og bil, men det var først når han klarte å lage et skjær som ble montert på en gammel T-Ford at utviklingen skjøt fart. Frem til annen verdenskrig vokste virksomheten jevnt og trutt. Under krigen ble Vaktmesterkompaniet drevet, men situasjonen i det okkuperte Norge gjorde videre vekst vanskelig.

Etterkrigsårene og utviklingen av vår snøryddingstjeneste
Årene etter krigen var starten på det som i mange år skulle være Vaktmesterkompaniets uavbrutte vekst. Selv om de fleste eiendommer hadde egne vaktmestere, var det stadig flere som ønsket denne tjenesten levert av oss. Dette gjaldt også etterspørselen etter Vaktmesterkompaniets maskinelle snøbrøyting. Det som før krigen startet med Aarstad og hans T-Ford, ble utover 50-tallet satt i system og utviklingen i mekanisert landbruksutstyr muliggjorde en fantastisk vekst. Det ble gjort avtaler med gårdbrukere i området rundt Oslo om leie av traktor og mann om vinteren. Folkene i Vaktmesterkompaniet organiserte disse etter ruter, ruter som etterhvert ble flere og lengre. Faktisk har vi i dag kunder som – uavbrutt – har kjøpt våre tjenester siden 50 tallet. Ved inngangen til årets snøsesong har vi over 3500 kunder med mer enn 6000 adresser. Men det er fortsatt den opprinnelige modellen med innleie av godt kvalifiserte snøkjørere som benyttes. I dag stiller over 300 traktoreiere seg og sine maskiner til rådighet for våre kunder.

Virksomheten utvides – avfallshåndtering
Med to solide områder ble Vaktmesterkompaniet på syttitallet utvidet med et tredje – avfallshåndtering. Vi var først ute med bruk av komprimatorbiler og et ønske om stadig mer omfattende tjenester gjorde at vi tidlig tok i bruk nytt utstyr for container, med tilhørende krok og liftbiler.

I dag har vi mange biler og enda flere containere. Vi er miljøsertifisert og opptatt av at våre kunder skal få den beste leveransen uansett avfallsbehov. Vi skal ikke være størst, men en seriøs aktør som leverer med den service og pålitelighet som kjennetegner alle enheter i Vaktmesterkompaniet.

Fra en komplett leverandør til Facility Services
Utviklingen på sytti- og åtti tallet var preget av organisk vekst. Våre lokaler i Nydalen ble etterhvert for små og overtatt av nittitallets blomstrende IT-bransje, mens et nedslitt fabrikklokale på Løren ble konvertert til en nytt og meget effektivt driftssenter. 1989 åpnet vi Lørenanlegget, med kontor, overnatting og et moderne verksted – et anlegg skreddersydd for våre behov. I 1996 ble vi tildelt driftsansvaret for riksveiene i Oslo indre by av Statens vegvesen, et veinett vi fremdeles drifter. Sammen med en videreutvikling av anleggsvirksomhet knyttet til grunnarbeid og asfalt er vi nå en av Østlandets største veiserviceentreprenører.

Vaktmesterkompaniet ble kjøpt av ISS i 1999. Med deres ønske om å etablere en komplett tjenesteleverandør innen eiendomstjenester, ble selskaper som Park- og Landskapspleie og Svae AS kjøpt. ISS Landscaping ble etablert som merkenavn i 2007.

Med virkning fra 1. november 2013 solgte ISS enheten til det reetablerte selskapet Vaktmesterkompaniet AS. Bak selskapet står hele ledelsen i ISS Landscaping, finansielt støttet av en ekstern investorgruppe. Selskapet ble drevet fra vår virksomhet på Løren i Oslo samt fra Drengsrudbekken i Asker frem til juni 2017. Da flyttet hovedkontoret fra Løren til Professor Birkelands vei på Alnabru. Logoen er fornyet, men hva den betyr for oss er det samme – vi står alltid til tjeneste.

Kontakt oss